۱۳۹۸ دوشنبه ۱۸ آذر
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر بازرسی،مدیریت عملکرد و امور حقوقی دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت
صفحه اصلی
شرح وظايف
اهداف و وظايف دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي

نظارت و ارزشيابي وظايف، فعاليت ها و مسئوليت ها در دستگاههاي اجرايي بمنظور تشخيص موانع و مشكلات موجود و شناخت عوامل موثر در پيشرفت اهداف و انعكاس به وزارتخانه ها و سازمانهاي مركزي جهت بهره گيري بيشتر در انجام وظايف محوله.
اجراي ارزيابي فعاليت ها و عملكرد مديريت دستگاه هاي اجرايي استان.
نظارت برحسن اجراي برنامه هاي ارزشيابي ادارات و مديران كل و ملحوظ داشتن دستورالعمل ها و ضوابط تعيين شده.
ايجاد هماهنگي با واحدهاي بازرسي و پاسخگويي به شكايات دستگاههاي دولتي مستقر در استان به منظور تبادل اطلاعات و ايجاد وحدت رويه و انجام همكاري هاي لازم با گروههاي بازرسي و نهادهاي قانوني كشور بمنظور حسن انجام وظايف محوله و ايجاد هماهنگي در اين زمينه.
تهيه گزارش متضمن تجزيه و تحليل ارزشيابي هاي بعمل آمده و نتيجه گيري از آنها و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي جهت مقامات مافوق .
برقراري ارتباط مستمر با دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت كشور.
اجراي خط مشي ها، سياستها و دستورالعملهاي ابلاغي و ارائه گزارشهاي لازم در چارچوب وظايف محوله.
نظارت و پيگيري برحسن اجراي برنامه هاي طرح تكريم مردم و جلب حمايت ارباب رجوع و اجراي نظام ارزيابي اين طرح.
ارتقاء سلامت نظام اداري، اجرا و پيگيري آيين نامه پيش گيري و مبارزه با رشوه خواري و فساد اداري.
ارتباط مستمر با دفتر ارزشيابي وزارت كشور و معاونت ذيربط در نهاد رياست جمهوري بمنظور هماهنگي در نحوه اجراي برنامه هاي ارزيابي و ارزشيابي در دستگاههاي اجرايي استان.
نظارت برحسن اجراي ضوابط و مقررات ارزشيابي كاركنان دولت در دستگاههاي اجرايي و مديران استان براساس قوانين و مقررات مربوطه و ضوابط تعيين شده.
تهيه برنامه ها و اجراي ارزشيابي نوبه اي كاركنان دولت و برگزاري دوره هاي آموزشي لازم و توجيه ارزشيابي كنندگان در رابطه با اهداف و برنامه هاي ارزشيابي.
تهيه و تنظيم و نگهداري شناسنامه ارزشيابي مديران كل دستگاه­هاي اجرايي استان
اجراي برنامه ارزيابي عملكرد مديريت در دستگاهاي اجرايي استان بمنظور تحليل عملكرد آنها و تبيين نتايج ارزيابي و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي در زمينه مديريت و روشهاي انجام كار.
ارزيابي فعاليت ها و نظارت برعملكرد دستگاههاي اجرايي مستقر در استان بمنظور شناخت و اطلاع از چگونگي پيشرفت اهداف و برنامه هاي تعيين شده و تحليل آنها.
نظارت و ارزشيابي وظايف و فعاليت ها و مسئوليت هاي دفاتر و ادارات استانداري بمنظور تشخيص موانع و مشكلات موجود و شناخت عوامل موثر در پيشرفت اهداف و انعكاس به ساير واحدها جهت بهره گيري در انجام وظايف محوله و ارائه گزارش به استاندار.
بررسي فعاليت هاي واحدهاي استانداري ، فرمانداريها، بخشداري ها، شهرداري ها بمنظور ارزشيابي ميزان كارآئي و عملكرد آنها و ارائه گزارش به استاندار.
ارزيابي فعاليت ها و نظارت برعملكرد دستگاههاي دولتي مستقر در استان بمنظور شناخت و اطلاع از چگونگي پيشرفت امور و ارائه گزارش به استاندار.
تهيه برنامه و اجراي ارزشيابي سالانه كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه و ارائه آن به استاندار جهت اتخاذ تصميم نهايي.
آموزش و توجيه ارزشيابي كنندگان در رابطه با اهداف و برنامه هاي ارزشيابي.
نظارت برحسن اجراي برنامه هاي ارزشيابي مديران كل و ملحوظ داشتن دستورالعمل ها و ضوابط تعيين شده.
بازرسي و رسيدگي به امور ارجاعي از طرف استاندار.
تنظيم برنامه بازرسي موردي ودوره اي و اجراي آن را از طريق بازرسيهاي مالي و اداري.
انجام همكاريهاي لازم با گروههاي بازرسي و نهادهاي قانوني كشور بمنظور حسن انجام وظايف محوله و ايجاد هماهنگي در اين زمينه.
تنظيم گزارش از نتايج بازرسيهاي انجام شده و ارسال آن براي مراجع ذيربط.
دريافت و بررسي شكايات كتبي مراجعين از كاركنان و واحدهاي استانداري و ديگر ادارات و تهيه گزارش جهت مقامات مافوق.
بررسي پيرامون صحت و يا سقم موارد مورد شكايت و پيگيري در اين زمينه جهت احقاق حق شاكي و صدور پاسخ كتبي بمنظور اطلاع شاكي از نتيجه رسيدگي به شكايات.
بررسي و پاسخگويي به مراجعات نهاد محترم رياست جمهور، سازمان بازررسي كل كشور، وزارت كشور و ديگر ارگانهاي مسئول در باب شكايات و خواسته هاي مردم.
تاریخ به روز رسانی: 1394/09/26
تعداد بازدید: 10699
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal