نتايج آرا فرم نظرسنجي

نظر شما در خصوص نحوه پیاده سازی این وب سایت چیست؟


عالی
12.5%(1)


خوب
0%(0)


متوسط
0%(0)


ضعیف
87.5%(7)


تعداد کل آرا نظرسنجی 8